|  | 

Gimnazjum w Oleśnicy

Zadania biologa

Zadania biologa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nauka (23)Biolog po dokonaniu odkrycia pisze doniesienie, tzw. artykuł, w którym omawia stosowane przez siebie metody podając szczegółowe informacje pozwalające na powtórzenie doświadczenia przez innych badaczy, przedstawia wyniki swoich obserwacji, omawia wnioski wyciągnięte na ich podstawie, niekiedy formułuje objaśniającą je teorię oraz określa, jakie miejsce we współczesnej wiedzy światowej zajmują odkryte przez niego fakty. Świadomość, że odkrycie stanie się przedmiotem wnikliwych badań innych biologów, jest silnym bodźcem skłaniającym badacza do skrupulatnego powtórzenia odpowiednią liczbę razy obserwacji lub doświadczeń przed opublikowaniem ich wyników. Następnie biolog kieruje swój artykuł do jednego z czasopism specjalistycznych o odpowiednim profilu (a trzeba zaznaczyć, że na świecie ukazuje się ponad 9700 czasopism z różnych dziedzin biologii!), gdzie zostaje on przeczytany przez jednego lub kilku członków kolegium redakcyjnego, będących specjalistami w tej dziedzinie biologii. Jeżeli członkowie kolegium redakcyjnego zaaprobują dany artykuł, zostaje on opublikowany i w ten sposób wchodzi do literatury danego .zagadnienia. Niegdyś, kiedy ukazywało się znacznie mniej czasopism, jeden człowiek był w stanie przeczytać je wszystkie co miesiąc w miarę ich pojawiania się. Obecnie jest to niemożliwe. Z tego położenia ratują jednak biologa takie czasopisma, jak np. Biological Abstracts, które -zamieszczają bardzo krótkie doniesienia, czyli wyciągi ze wszystkich publikowanych artykułów z różnych dziedzin biologii, usystematyzowane tematycznie, według zagadnień; wyciąg taki podaje informacje, w jakim czasopiśmie został opublikowany dany artykuł.

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

zadania-biologa

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń: 1. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych: – wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne np. procesy gnilne. 2. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych: – zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport. Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia

  • Gimnazjum w Oleśnicy

    Gimnazjum w Oleśnicy

    MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ Dnia 08.03.2017 roku w hali sportowej Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ul. Wileńskiej w ramach sportowej „Gimnazjady” odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. Organizatorami imprezy byli nauczyciele Zbigniew Olszewski i Robert Nowosad. W zawodach brały udział cztery drużyny z: Dobroszyc, Gimnazjum nr.1, nr.2 z Oleśnicy oraz Gimnazjum Gminy Oleśnica.